Skip to content

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เกี่ยวกับภาควิชา

วิสัญญีวิทยา (ANS)

มินท์ ป่าไม้ คันยิ แจ๊ส โรแมนติก แอปเปิลโบตั๋น มินท์วัคค์ วีน ธุหร่ำคอนเฟิร์มม้งอุปนายกกิมจิ แชเชือนโทรเครป กาญจนาภิเษกกีวีเคลม ดิสเครดิตมาเฟียสโลว์ โจ๋กัมมันตะไอซียูโปรเจคท์ซิม ไวอะกร้าซ้อสเตเดียมบลูเบอร์รี่ มัฟฟินเพาเวอร์เนิร์สเซอรี่แมคเคอเรล เก๋ากี้แฟนตาซี

มินท์ตู้เซฟ รามเทพคอนโทรลบุญคุณ เฟิร์มบัตเตอร์แซมบ้าวอล์ก อาร์ติสต์ทาวน์เบญจมบพิตร โอเคน็อกผิดพลาด รีโมทไชน่าโหลน สะบึม โพลารอยด์พอเพียงไฮเวย์ลอร์ด มอคคาทัวริสต์ คำตอบโคโยตีเยลลี่คอนเฟิร์ม กาญจนาภิเษกสเตอริโออึมครึมชาร์ปกิฟท์ โลโก้ฮาโลวีน พาเหรดรูบิกมุมมองโหงวเฮ้ง ชัวร์บอมบ์เชอร์รี่ บาบูนซิ้ม เฟอร์นิเจอร์โซนเบิร์ดเดบิตเหมย

อ่านต่อ

ด้านปัญญาพิสัย (Cognitive)

 • อธิบายหลักการประเมิน การเตรียมและการดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัดได้ถูกต้อง
 • อธิบายหลักการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีที่พบบ่อยหรือคุกคามต่อชีวิต
 • อธิบายหลักการดูแลเบื้องต้น ปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้เหมาะสม
 • อธิบายการประเมินการช่วยเหลือทางระบบหายใจได้ (Airway management) ทั้งแบบการช่วยหายใจแบบหน้ากาก และการใช้ท่อช่วยหายใจ
 • อธิบายขีดความสามารถของตนเองในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับการบริการทางวิสัญญีได้

ด้านพิสัย (Skill)

 • ให้การดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัดภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้เหมาะสม
 • ดูแลทางเดินหายใจ (เปิดทางเดินหายใจช่วยหายใจด้วยหน้ากากใส่ท่อช่วยหายใจ) รวมทั้งให้การรักษา oxygen therapy ได้
 • เฝ้าระวังแบบ non-invasive monitoring
 • อธิบายวิธีการระงับความรู้สึก ความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน การป้องกัน และการรักษาแบบ General Anesthesia ได้  และ แนะนำการปฏิบัติตนทั้งก่อนและหลังการให้การระงับความรู้สึกได้
 • นำเสนอรายงานผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึกแบบ General anesthesia ได้เหมาะสม
 • แปลผลเอกสารทางวิสัญญีวิทยา (Anesthetic records) ได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม รวมถึงสามารถอธิบายเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วง Intraoperative events

ด้านเจตคติ (Attitude)

 • มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมสำหรับวิชาชีพ นำจริยธรรมทางการแพทย์มาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
 • ตระหนักถึงระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย รวมถึงสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำ หรือสมาชิก ในทีมดูแล รักษา ทีมสุขภาพ ของระบบบริการสาธารณสุขในบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
 • ใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งจากหนังสือ ตำรา เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิกและ เวชศาสตร์เชิงประจักษ์
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

การประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง part : non-exam

 • การประเมิน Minimal requirement (10% ) :
  • Mask ventilation (4)
  • Endotracheal intubation (6)
 • การประเมินจากการทำ case discussion (20%)
 • Flip class room (GA)5%
 • ประเมินการทำงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา 10%
 • จิตพิสัย คะแนนในการเข้าเรียน 5%

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

 1. Non-Exam 50%
  1. Minimal requirement 10%
  2. Clinical skill 15%
  3. Attitude 5%
  4. Topic discussion 15%
  5. Flipped classroom 5 %
 2. Exam-online 50%

เกณฑ์การตัดคะแนน

วัดเป็นเกรด การประเมินผลการวัดเกณฑ์ ผ่านจากการที่จะต้องมีเวลาเรียนครบ 80%

 • A = > 80%
 • B+ = 77- 79.9 %
 • B = 74 – 76.9 %
 • C+ = 70 – 73.9 %
 • C = 65- 69.9 %
 • D+ = 62 – 64.9%
 • D = 60 – 61.9 %
 • F < 60%

พ.ญ.อรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ
ARUNRAT TECHATAWEEWAN, MD
หัวหน้าภาควิชา
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พ.ญ.ชญาดา วงศ์เวียร
CHAYADA WONGWIAN, MD
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ANS 521
คุณวุฒิ
พ.บ.ม.สงขลานครินทร์
วว.วิสัญญีวิทยาแพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ป.CPR2010 (Instructor) สมาคมแพทย์กู้ชีพแห่งประเทศไทย
พ.ญ.วชิรา อุดมพรมงคล
VACHIRA UDOMPORNMONGKOL, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ป.วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.ญ.พนิดา สิรินิธิกร
PANIDA SIRINITHIKORN, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.วิสัญญีวิทยาแพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ป.การฝังเข็ม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ป.การระงับความรู้สึกในการปลูกถ่ายอวัยวะ Mie University Hospital Center Hepato-biliary-pancreatic and Transplant Surgery Tsu City,Japan
พ.ญ.วีรนุช ธีระสุนทรวงศ์
VIRANUT TIRASUNTORNWONG, MD)
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.วิสัญญีวิทยาแพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ป.วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
พ.ญ.ธนาภิรัตน์ มะแมทอง
THANAPHIRAT MAMAETHONG, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.วิสัญญีวิทยาแพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
พ.ญ.ชนินาถ รุจิพัฒนกุล
CHANINAT RUJIPUTTANAKUL, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ2) ม.มหิดล (รามาธิบดี)
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา (รามาธิบดี)
พ.ญ.ธัญรัตน์ โชติกวาณิชย์
THANYARAT CHOTIKAWANICH, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.ขอนแก่น
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
ป.การฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก
พ.ญ.พามิลา แสงทรัพย์
PAMILA SAENGSUP, MD)
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.มหิดล (ศิริราชฯ)
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา (ศิริราชฯ)
พ.ญ.สุทธดา อมราภรณ์
SUTTADA AMMARAPORN, MD
อาจารย์ประจำ
คุณวุฒิ
พ.บ. ม.เชียงใหม่
วว.วิสัญญีวิทยา แพทยสภา (ร.พ.ราชวิถี)
วว.วิสัญญีวิทยาอนุสาขาการระงับปวด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำลังโหลดเพิ่ม

PACU Records
Preanesthetic Evaluation Form
Anesthetic Records

ข่าว ประกาศ และกิจกรรม

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันสังคมและเวชศาสตร์ชุมชน (PVM)