Skip to content
 
ทำความรู้จักกัน

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) มีจำนวน 15 ภาควิชา โดยมีโรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวคือ 

โรงพยาบาลราชวิถี (https://www.rajavithi.go.th/) เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และมีบุคลากร อาจารย์แพทย์ที่มีเชี่ยวชาญครบถ้วนทุกสาขาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษาแพทย์เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ต่อการเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพในอนาคต

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (https://www.childrenhospital.go.th/) มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาด้านผู้ป่วยเด็กเป็นสถาบันชั้นสูงและพัฒนาระบบบริการให้ถึงระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ความเป็นเลิศมากมายทั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทารกแรกเกิด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจเด็ก ศูนย์ความเป็นเลิศศัลยกรรมทารกแรกเกิด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไข้เลือดออก และศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก  

ทรัพยากรทางการศึกษา

อาคาร/ สถานที่

 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ (จำนวน 6 ชั้น) ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลราชวิถี

 โรงพยาบาลราชวิถี : 

  • อาคารสิรินธร อาคารผู้ป่วยนอก อาคารอายุรกรรมอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน 
  • อาคารสอาดศิริพัฒน์อาคารเจริญ พูลวรรักษ์  อาคารวาศอุทิศ  
  • อาคารผู้ป่วยยาเสพติด

 สถาบันสุขภาพเด็กฯ: 

  • อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคารมหิตลาธิเบศร 
  • อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

 ห้องบรรยาย จำนวน 14 ห้อง 

 ห้องปฏิบัติการด้านเรียนการสอนจำนวน 4 ห้อง ภายในมีหุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ มีห้องคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์จำนวน 9 เครื่อง

  ห้องสมุด (จำนวน 3 แห่ง) ได้แก่ ชั้น 3 อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ / ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี และอาคารสถาบันสุขภาพเด็กฯ ประกอบด้วยตำราเรียน วารสาร และฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศ  

  ห้องอ่านหนังสือบริเวณชั้น 3 หน้าห้องเรียนใหญ่ และห้องอ่านหนังสืออื่นๆ ที่อยู่ตามภาควิชาต่างๆ อีกจำนวน 15 ห้อง

เปิดอ่าน

ข่าวสารและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของศูนย์ฯ

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอน

เมื่อนักศึกษาเข้าเรียนภาคปรีคลินิกเป็นเวลา 3 ปี ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว 

นักศึกษาแพทย์จะมาเรียนชั้นปีที่ 4 ที่ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ของโรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ หรือ อาคารประสิทธิ์ อุไรรัตน์ เป็นสถานที่ของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

นักศึกษาแพทย์จะได้รับการฝึกปฏิบัติทางคลินิกชุมชน (community hospital) ที่โรงพยาบาลฝึกภาคสนามต่างๆ ได้แก่

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) ดังนี้
          –  ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) บริเวณชั้น 1 จำนวน 1 ห้องใหญ่ภายในมีหุ่นฝึกทักษะ และเครื่องมือแพทย์
          –  ห้องฝึกทักษะทางคลินิก (skill lab) บริเวณชั้น 4 จำนวน 1 ห้องใหญ่ (4 ห้องย่อย) ภายในมีหุ่นจำลองในการฝึกทักษะ CPR                                  และเครื่องมือแพทย์  
  • อุปกรณ์และสื่อการสอน ภายในห้องเรียนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 60-200 ที่นั่ง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบชุดได้แก่ เครื่องขยายเสียง ลำโพงติดผนัง จอติดผนัง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉาย LCD Computer Visualizer TV และ VDO ส่วนห้องเรียนกลุ่มย่อย มีเครื่องขยายเสียง ลำโพงแขวนผนัง จอติดผนัง ถ้าต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถนำเข้าไปเสริมได้
 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

เปิดอ่านต่อ

รายละเอียด

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ตรวจสอบกิจกรรมการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6

ตารางหมุนเวียนนักศึกษา

ตารางแบ่งกลุ่มสำหรับการหมุนเวียนเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ในแต่ละปีการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาแบ่งตามกลุ่ม

ดูรายชื่อนักศึกษาแพทย์ของแต่ละชั้นปีแบ่งตามกลุ่มต่างๆ ประจำปีการศึกษา

ห้องเรียน

การเรียนการสอนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการฝึกทักษะทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ห้องสมุด

แหล่งค้นคว้าสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ครอบคลุมแหล่งสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์

หอพักนักศึกษาแพทย์

ดูข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการจองหอพักรวมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆ