Skip to content

Category: ฝ่ายพัฒนาอาจารย์และวิจัย

เลือกปี

นักศึกษาแพทย์ที่สมัครโครงการสร้างฝันนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์เฉพาะทาง และได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ โดยมีอาจารย์ต้นแบบเป็นอาจารย์ในภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ

แสดงเนื้อหาครบแล้ว