Skip to content

ชุมชนนักศึกษา

 

แบ่งปันประสบการณ์การเล่าเรียน

เข้าสู่ระบบ

นักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเรียนการสอน

มคอ.3   

  • ปี 4

มคอ.3_1/66-67_SUR422
มคอ.3_1/66-67_SUR421
มคอ.3_2/66-67_PVM421
มคอ.3_1/66-67_PSC421
มคอ.3_2/66-67_PED422
มคอ.3_1/66-67_PED422
มคอ.3_2/66-67_PED421
มคอ.3_1/66-67_PED421
มคอ.3_2/66-67_OBG422
มคอ 3_1/66-67_OBG422
มคอ.3_2/66-67_OBG421
มคอ 3_1/66-67_OBG421
มคอ.3_2/66-67_MST412
มคอ 3_1/66-67_MST411
มคอ.3_2/66-67_MED422
มคอ 3_1/66-67MED422
มคอ 3_2/66-67MED421
มคอ 3_1/66-67_MED421

  • ปี 5    

มคอ 3_1-2/66-67_SUR522
มคอ 3_1-2/66-67_SUR521
มคอ 3_1/66-67_RHB521
มคอ 3_1-2/66-67_RAD521
มคอ 3_1-2/66-67_PSC521
มคอ 3_1/66-67_PED522
มคอ 3_2/66-67_PED521
มคอ 3_1/66-67_PED521
มคอ 3_1/66-67_ORP521
มคอ 3_1-2/66-67_OPT521
มคอ.3_2/66-67_OBG522
มคอ 3_1/66-67_OBG522
มคอ.3_2/66-67_OBG521
มคอ 3_1/66-67_OBG521
มคอ 3_1-2/66-67_MED522
มคอ 3_1-2/66-67_MED521
มคอ 3_1-2/66-67_ANS521
มคอ 3_1-2/66-67_FAM521

  • ปี 6   

มคอ 3_2/66-67_OBG621
มคอ 3_1/66-67_OBG621
มคอ 3_1/66-67_MED621
        

มคอ.4

มคอ.4_2/66-67_SUR622
มคอ.4_1/66-67_SUR622
มคอ.4_2/66-67_SUR621
มคอ.4_1/66-67_SUR621
มคอ.4_2/66-67_PED623
มคอ.4_1/66-67_PED623
มคอ.4_1/66-67_PED622
มคอ.4_2/66-67_PED622
มคอ.4_1/66-67_PED621
มคอ.4_1/66-67_OBG623
มคอ.4_2/66-67_OBG622
มคอ.4_1/66-67_OBG622
มคอ.4_1/66-67_MED622
มคอ.4 2_66-67_EMD621
มคอ.4 1_66-67_EMD621

  • Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

    Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

    Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ผลงานนักศึกษาล่าสุด

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาเช็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
รางวัลเรียนดี/รางวัลนักศึกษาแแพทย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ประจำปี 2566-2567
โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32
การจัดโครงการทางการศึกษาเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ประจำปี 3
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์
การจัดโครงการทางการศึกษาเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ประจำปี 2
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์
การจัดโครงการทางการศึกษาเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ประจำปี 1
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์
ชีวิตการเป็นนักศึกษา
แบ่งปันความรู้สึกที่ได้เล่าเรียน
ติดตามความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องใบ recommendation และระบบการเขียนคำร้องฯ สำหรับนักศึกษาแพทย์
ฟอร์มขอใบรับรองไป Elective ภายนอก รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
ใบคำร้องขอไป Elective ภายใน รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
แบบคำร้องสำหรับนักศึกษา
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาและระบบการให้คำปรึกษา

แบบคำร้องหอพัก
ประกาศเรื่องระเบียบหอพักนักศึกษา

ประกาศระเบียบการแต่งกายนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 3 แห่ง