Skip to content

ชุมชนนักศึกษา

 

แบ่งปันประสบการณ์การเล่าเรียน

เข้าสู่ระบบ

นักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเรียนการสอน

มคอ.3   

  • ปี 4

มคอ.3_1/67-68_SUR422
มคอ.3_1/67-68_SUR421
มคอ.3_1/67-68_MED422
มคอ.3_1/67-68_MED421
มคอ.3_1/67-68_PED422
มคอ.3_1/67-68_PED421
มคอ.3_1/67-68_OBG422
มคอ.3_1/67-68_OBG421
มคอ.3_1/67-68_MST412
มคอ.3_1/67-68_MST411

  • ปี 5    

มคอ.3_2/67-68_SUR522
มคอ.3_1/67-68_SUR522
มคอ.3_2/67-68_SUR521
มคอ.3_1/67-68_SUR521
มคอ.3_1/67-68_RHB521
มคอ.3_2/67-68_RAD531
มคอ.3_1/67-68_RAD531
มคอ.3_1/67-68_PSC521
มคอ.3_1/67-68_PED522
มคอ.3_1/67-68_PED521
มคอ.3_1/67-68_ORP521
มคอ.3_2/67-68_OPT521
มคอ.3_1/67-68_OPT521
มคอ.3_1/67-68_OBG522
มคอ.3_1/67-68_OBG521
มคอ.3_2/67-68_MED522
มคอ.3_1/67-68_MED522
มคอ.3_1/67-68_MED521
มคอ.3_2/67-68_MED521
มคอ.3_1/67-68_FOR521
มคอ.3_2/67-68_ENT521
มคอ.3_1/67-68_ENT521
มคอ.3_2/67-68_ANS521
มคอ.3_1/67-68_ANS521

  • ปี 6   

     

มคอ.4

  • Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

    Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

    Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ผลงานนักศึกษาล่าสุด

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาเช็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
รางวัลเรียนดี/รางวัลนักศึกษาแแพทย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ประจำปี 2566-2567
โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32
การจัดโครงการทางการศึกษาเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ประจำปี 3
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์
การจัดโครงการทางการศึกษาเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ประจำปี 2
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์
การจัดโครงการทางการศึกษาเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ประจำปี 1
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 2 แห่งเป็นสถานที่เรียนในภาคทฤษฎีและหัตถการต่างๆ ในภาคคลินิก ประสาทวิชาการแพทย์โดยอาจารย์แพทย์จํานวนกว่า 258 ท่านจากโรงพยาบาลทั้งสองแห่งอุทิศทุ่มเทกําลังเป็นหลักในการสอนนักศึกษาแพทย์. สถาบันร่วมผลิตแพทย์
ชีวิตการเป็นนักศึกษา
แบ่งปันความรู้สึกที่ได้เล่าเรียน
ติดตามความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มคำร้องใบ recommendation และระบบการเขียนคำร้องฯ สำหรับนักศึกษาแพทย์
ฟอร์มขอใบรับรองไป Elective ภายนอก รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
ใบคำร้องขอไป Elective ภายใน รพ.ราชวิถี และ ส.เด็กฯ
แบบคำร้องสำหรับนักศึกษา
แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาและระบบการให้คำปรึกษา

แบบคำร้องหอพัก
ประกาศเรื่องระเบียบหอพักนักศึกษา

ประกาศระเบียบการแต่งกายนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 3 แห่ง