Skip to content

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 32

  • วันที่ 6-8 มกราคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
  • วิทยาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับอันดับที่ 5 จากผู้เข้าร่วมงาน 26 สถาบัน
  • ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 15 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย  7 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน  และ 5 เหรียญทองแดง

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง