Skip to content

รวมภาพ : พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกชั้นปีที่ 4 และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ ปีการศึกษา 2567-2568 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง