Skip to content

ประกาศการขอย้ายออกจากหอพักฯ ของนศพ.ชั้นปี 6 และนศพ.ที่จะขอย้ายออกจากหอพักในเทอม1/65-66 และการขอคืนเงินค่าประกัน

ประกาศให้นศพ.ชั้นปี 6 ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2564-2565 ทุกคนและนศพ.ที่จะขอย้ายออกจากหอพักฯในเทอม1/65-66 (1 พ.ค.- 31 ต.ค.65) ติดต่อเขียนใบคำร้อง ขอย้ายออกจากหอพักฯ และขอเงินค่าประกันฯคืน (ส่งพร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชี กับใบเสร็จค่าประกันหอพักฯจำนวนเงิน 1,000 บาทฉบับจริง) กับพี่อ๋อมณสำนักงานชั้น 2 ในเวลา 09.00–17.00 น. วันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 65 แจ้งเพื่อทราบ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง