Skip to content

Category: ประชาสัมพันธ์นักศึกษาศูนย์ราชวิถี

เลือกปี

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้น ปี 4-5-6 และท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Clinico-Pathological Conference” วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

แสดงเนื้อหาครบแล้ว