Skip to content

Category: ประชาสัมพันธ์ฝ่ายการศึกษา ศูนย์ราชวิถี

เลือกปี

ประกาศ ! การซ้อมสอบซ้อมสอบเสมือนจริงเตรียมความพร้อมก่อนสอบขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) ศรว.ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566  ชั้น 3 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้น ปี 4-5-6 และท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ “Clinico-Pathological Conference” วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

แสดงเนื้อหาครบแล้ว