ขอแสดงความยินดี นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาเช็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจําปี 2567 วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 34 ประจําปี 2567 พื้นฐานดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อสุขภาพแข็งแรงอย่างเท่าเทียม (GOOD BASIC TO ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGY FOR ALL) และเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “Functional Neurosurgery Including keyhole brain surgery.” โดย… Prof. Takamitsu Fujimaki                     ณ ห้องพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

เตรียมพร้อม การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ระดับสากล WFME (หลักสูตร 2567) วันที่ 22-24 มกราคม 2567

วันที่ 22-24 มกราคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญ ผู้บริหาร และอาจารย์ การอบรมเทคนิคการและการประยุกต์ใช้งาน Canva วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00-16.00 น.

การใช้งาน โปรแกรม Canva วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2567 
เวลา 12.00 – 16.00 น  ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ

ขอเชิญ ผู้บริหาร และอาจารย์ การอบรมเทคนิคการใช้งาน AI in medical education วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 12.00-16.00 น.

การใช้งาน AI in medical education วันที่ 28 มีนาคม 2567 
เวลา 12.00 – 16.00 น  ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1  
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี 4(ทุกคน) ที่ศึกษาครบทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2566-2567 เข้าร่วมโครงการ ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566-2567

(ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลิกนิก รพ.ราชวิถี และศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.เลิดสิน) ในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ ในรายวิชา MST413 ปีการศึกษา 2566-2567

เตรียมความพร้อมตรวจประเมิน WFME วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ภาพกิจกรรม 13 พฤศจิกาย 2566