Skip to content

เรียนเชิญ คณาจารย์แพทย์ ร่วมงานพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแทพย์รังสิต รุ่นที่ 30 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน พญาไท กรุงเทพฯ เวลา 7.30-15.30 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง