Skip to content

เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

หัวข้อเรื่อง “Workshop: ใช้ความสนุก ปลุกอัจฉริยะ: Smiley heart, Smarter brain: Anatomy of Happy Education”

ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง