Skip to content

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ : รับสมัครทุนส่งเสริมงานวิจัย ด้านแพทยศาสตรศึกษา โดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

 Download : แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนส่งเสริมงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา https://drive.google.com/drive/folders/1jG_bka7mWjrgc5PB65dzA2d0uVhynQIO

ติดต่อสอบถามข้อมูล ที่ ชั้น 2 ฝ่ายพัฒนาอาจารย์

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง