Skip to content

กิจกรรมการอบรมการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง