Skip to content

นักศึกษาแพทย์ที่สมัครโครงการสร้างฝันนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์เฉพาะทาง และได้เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ โดยมีอาจารย์ต้นแบบเป็นอาจารย์ในภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง