Skip to content

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ทางด้านแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์แพทย์ (ครั้งที่ 2) “เรื่อง How to facilitate deep learning through the understanding of cognitive science”

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power ถนนรางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ดำเนินกิจกรรม โดย ผศ.พิเศษ พญ.จิติมา  ติยายน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง