Skip to content

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565-2566 เข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565-2566 เข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทฯ
Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง