Skip to content

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566-2567 สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างฝันนักศึกษาแพทย์สู่แพทย์เฉพาะทาง รุ่นที่ 6

วันเวลาการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2566  

ส่งเอกสาร : ส่งหลักฐานเอกสารการสมัครได้ด้วยตัวเองที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีฯ

ติดต่อสอบถาม : คุณศิรดา ตั้งจิตติพร (พี่หลิง) ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร : 0 2354 8054 ต่อ 115, 116 Email : dmsrsu@rsu.ac.th

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง