Skip to content

รวมภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3 เรื่อง “Workshop: ใช้ความสนุก ปลุกอัจฉริย: Smiley heart, Smarter brain : Anatomy of Happy Education”


ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง