Skip to content

กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ในโรงพยาบาลภาคสนาม

ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแคนทารีโฮเทล กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง