Skip to content

การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ใน”โครงการดาวเด่นงานวิจัย ครั้งที่ 2″

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประกวด “โครงการสร้างดาวเด่นงานวิจัยนักศึกษาแพทย์ “ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  ในวันที่ 27 มีนาคม 2566  เวลา  13.00-14.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 

Facebook
Twitter
LinkedIn

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง