แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขยายเวลาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 23 มกราคม 2560 958
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2560 10 มกราคม 2560 939
เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 09 มกราคม 2560 928
รับสมัครสอบ MEQ เพิ่มเติม 05 มกราคม 2560 1532
เฃิญเข้าร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 11 เมษายน 2561 61
การพัฒนาทักษะทางสังคม(Happy Doctor Camp) 26 กุมภาพันธ์ 2561 173
ประกาศเรื่องนศพ.ที่ประสงค์จะย้ายออกจากหอพักฯในภาคการศึกษาที่1/61-62 (พ.ค.-ต.ค.61) นศพ.ชั้นปีที่ 6ที่คาดว่าจะจบ ในปีการศึกษา2560-2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 211
ประกาศ เรื่อง นศพ.ที่ประสงค์จะย้ายออกจากหอพักฯในภาคการศึกษาที่1/2561-2562 14 กุมภาพันธ์ 2561 201
ประกาศเรื่องการส่งคืนห้องพักหอพักสถาบันฯ นักศึกษาชั้นปี6 14 กุมภาพันธ์ 2561 193
แนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 30 พฤศจิกายน 2560 343
วันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 04 ตุลาคม 2560 351
กิจกรรมไหว้ครู นักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ปีการศึกษา 2560-2561 04 ตุลาคม 2560 363
1 คน 1 ดวงใจ 1 ครั้งในชีวิต ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 05 กันยายน 2560 455
เชิญเข้าร่วมโครงการ “การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น” 09 สิงหาคม 2560 531
ประกาศกำหนดการพิธีไหว้ครู 26 กรกฎาคม 2560 558
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นปีที่ ๔ วันที่ ๑ -๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 26 กรกฎาคม 2560 528
พิธีไหว้ครู วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 26 กรกฎาคม 2560 564
พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 26 กรกฎาคม 2560 518
พันธกิจทางการแพทย์...บายศรีสู่ขวัญ...วันที่ ๒๒-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ 26 กรกฎาคม 2560 487
ค่ายจริยธรรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) 26 กรกฎาคม 2560 500

หมวดหมู่รอง