แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมวด MEQ รอบแรก ปี 2559-2560 07 ธันวาคม 2559 778
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมวด OSCE ปี2559-2560 07 ธันวาคม 2559 720
การตรวจประเมินการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานสากล(WFME) 28 พฤศจิกายน 2559 689
ประการสอบ osce ชั้นคลินิก รพ.เลิดสิน 11 พฤศจิกายน 2559 644
ประกาศสอบ osce ศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก รพ.ราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กฯ 11 พฤศจิกายน 2559 627
รับบริจาคเครื่องแต่งกาย 04 พฤศจิกายน 2559 592
พิธีถวายความอาลัย 18 ตุลาคม 2559 802
ปิดรับสมัครสอบ MEQ ครั้งที่ 1 04 ตุลาคม 2559 730
การรับสมัครสอบ MEQ 27 กันยายน 2559 1019
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดสอบ Comprehensive Examination ปีการศึกษา 2559-2560 19 กันยายน 2559 754
พิธีไหว้ครูภาคคลินิก 14 มิถุนายน 2559 733
พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 24 กันยายน 14 มิถุนายน 2559 893
พิธีวางพวงมาลาวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 14 มิถุนายน 2559 751
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 14 มิถุนายน 2559 533
ทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 14 มิถุนายน 2559 597
โครงการพันธกิจพันธกิจทางการแพทย์ 14 มิถุนายน 2559 419
โครงการพัฒนาจิต สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 14 มิถุนายน 2559 454
การฝึกภาคสนามวิชาเวชศาสตร์ชุมชนชนบท CMD211 14 มิถุนายน 2559 630
การอบรมโครงการอบรมความรู้คุณค่าในตัวเอง 2559 14 มิถุนายน 2559 441
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2559 13 มิถุนายน 2559 529

หมวดหมู่รอง