แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 08 กุมภาพันธ์ 2560 932
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2559-2560 หมวด MEQ รอบสอง 08 กุมภาพันธ์ 2560 942
ขยายเวลาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 23 มกราคม 2560 880
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2560 10 มกราคม 2560 860
เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 09 มกราคม 2560 855
รับสมัครสอบ MEQ เพิ่มเติม 05 มกราคม 2560 1317
ประกาศเรื่องนศพ.ที่ประสงค์จะย้ายออกจากหอพักฯในภาคการศึกษาที่1/61-62 (พ.ค.-ต.ค.61) นศพ.ชั้นปีที่ 6ที่คาดว่าจะจบ ในปีการศึกษา2560-2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 31
ประกาศ เรื่อง นศพ.ที่ประสงค์จะย้ายออกจากหอพักฯในภาคการศึกษาที่1/2561-2562 14 กุมภาพันธ์ 2561 28
ประกาศเรื่องการส่งคืนห้องพักหอพักสถาบันฯ นักศึกษาชั้นปี6 14 กุมภาพันธ์ 2561 28
แนวทางปฏิบัติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 30 พฤศจิกายน 2560 161
วันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 04 ตุลาคม 2560 185
กิจกรรมไหว้ครู นักศึกษาแพทย์ภาคคลินิก ปีการศึกษา 2560-2561 04 ตุลาคม 2560 195
1 คน 1 ดวงใจ 1 ครั้งในชีวิต ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 05 กันยายน 2560 287
เชิญเข้าร่วมโครงการ “การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น” 09 สิงหาคม 2560 359
ประกาศกำหนดการพิธีไหว้ครู 26 กรกฎาคม 2560 390
โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นปีที่ ๔ วันที่ ๑ -๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 26 กรกฎาคม 2560 369
พิธีไหว้ครู วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 26 กรกฎาคม 2560 378
พิธีวางพวงมาลา วันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ 26 กรกฎาคม 2560 358
พันธกิจทางการแพทย์...บายศรีสู่ขวัญ...วันที่ ๒๒-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ 26 กรกฎาคม 2560 326
ค่ายจริยธรรมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) 26 กรกฎาคม 2560 341

หมวดหมู่รอง