แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด OSCE รอบสอง 07 กุมภาพันธ์ 2561 251
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MEQ รอบสอง 07 กุมภาพันธ์ 2561 266
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) วันที่ 2 เมษายน 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 248
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 18 มกราคม 2561 249
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวดซักประวัติตรวจร่างกายและแปลผลการตรวจ 04 มกราคม 2561 282
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2560-2561 19 ธันวาคม 2560 337
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 14 ธันวาคม 2560 286
ข้อปฏิบัติในวันสอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MEQ รอบแรก 14 ธันวาคม 2560 341
ประกาศรายชื่อการรับรองสิทธิ์ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 1และ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 07 ธันวาคม 2560 356
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ clinical Sciences รอบแรก ประจำปี 2560-2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 04 ธันวาคม 2560 290
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ clinical Sciences รอบแรก ประจำปี 2560-2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กฯ 04 ธันวาคม 2560 300
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปี 2560-2561 04 ธันวาคม 2560 271
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ ประจำปี 2560-2561 04 ธันวาคม 2560 278
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 25 ตุลาคม 2560 320
ประกาศข้อปฏิบัติ สอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 25 ตุลาคม 2560 310
ให้เจ้าหน้าที่บันทึก file งานที่รับผิดชอบใน Google Drive 17 ตุลาคม 2560 305
การปิดรับสมัคร MEQ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561 02 ตุลาคม 2560 420
การสอบขั้นตอนที่ 3 (ความรู้ความสามารถด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก) 2560-2561 15 กันยายน 2560 450
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ 19 กรกฎาคม 2560 561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) 17 กรกฎาคม 2560 553

หมวดหมู่รอง