แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศการปฏิบัติในวันสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 28 มีนาคม 2560 786
ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE ประจำปีการศึกษา 2559-2560 22 มีนาคม 2560 803
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ วิชา Comprehensive Examination หมวด Basic Medical Sciences 10 มีนาคม 2560 921
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ วิชา Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบสอง 10 มีนาคม 2560 812
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด Basic Medical Sciences 08 มีนาคม 2560 840
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมวด OSCE รอบสอง 06 มีนาคม 2560 859
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมวด MEQ รอบสอง 06 มีนาคม 2560 808
การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) 23 กุมภาพันธ์ 2560 854
เปลี่ยนแปลง กำหนดการสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) 22 กุมภาพันธ์ 2560 849
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 888
การปิดรับสมัครสอบ MEQ ครั้งที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 08 กุมภาพันธ์ 2560 888
สอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 08 กุมภาพันธ์ 2560 873
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2559-2560 หมวด MEQ รอบสอง 08 กุมภาพันธ์ 2560 828
ขยายเวลาจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 23 มกราคม 2560 813
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2560 10 มกราคม 2560 784
เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 09 มกราคม 2560 769
รับสมัครสอบ MEQ เพิ่มเติม 05 มกราคม 2560 865
พีธีทำบุญเลี้ยงพระ 22 ธันวาคม 2559 744
ระเบียบการแต่งกาย นักศึกษา ชั้นปีที่ 6 22 ธันวาคม 2559 877
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมวด MCQ Clinical Sciences รอบแรก ปี 2559-2560 07 ธันวาคม 2559 748

หมวดหมู่รอง