แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ปี 2561-2562 11 ธันวาคม 2561 21
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 118 คน 07 ธันวาคม 2561 48
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ปี 2561-2562 หมวด MEQ รอบสอง 03 ธันวาคม 2561 45
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ปี 2561-2562 หมวด OSCE รอบแรก 03 ธันวาคม 2561 38
ประกาศรับสมัครงาน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 21 พฤศจิกายน 2561 95
ประกาศการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 01 พฤศจิกายน 2561 74
ประกาศการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2561-2562ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 01 พฤศจิกายน 2561 81
การรับสมัครสอบ MEQ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 30 ตุลาคม 2561 118
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ [Clinical Sciences] รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 24 ตุลาคม 2561 86
ข้อปฏิบัติการสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ(Clinical Sciences)รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 12 ตุลาคม 2561 91
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง 11 ตุลาคม 2561 112
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (กลุ่มที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 24 กันยายน 2561 153
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลเลิดสิน 12 กันยายน 2561 162
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 12 กันยายน 2561 210
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบComprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 11 กันยายน 2561 155
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อที่ 13-24) 10 กันยายน 2561 128
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ(clinical sciences)รอบสองประจำปี 2560-2561 31 กรกฎาคม 2561 254
การฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561-2562 31 กรกฎาคม 2561 395
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6 (กลุ่มที่ 3) ปีการศึกษา 2561-2562 26 กรกฎาคม 2561 199
ข้อปฏิบัติในวันสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 26 มิถุนายน 2561 230

หมวดหมู่รอง