แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ MEQ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 12
การเปิดรับสมัครสอบ MEQ รอบสอง เพิ่มเติมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 08 กุมภาพันธ์ 2561 100
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด OSCE รอบสอง 07 กุมภาพันธ์ 2561 48
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MEQ รอบสอง 07 กุมภาพันธ์ 2561 67
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) วันที่ 2 เมษายน 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561 63
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 18 มกราคม 2561 70
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวดซักประวัติตรวจร่างกายและแปลผลการตรวจ 04 มกราคม 2561 99
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2560-2561 19 ธันวาคม 2560 141
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 14 ธันวาคม 2560 116
ข้อปฏิบัติในวันสอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MEQ รอบแรก 14 ธันวาคม 2560 167
ประกาศรายชื่อการรับรองสิทธิ์ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 1และ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 07 ธันวาคม 2560 165
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ clinical Sciences รอบแรก ประจำปี 2560-2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 04 ธันวาคม 2560 161
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ clinical Sciences รอบแรก ประจำปี 2560-2561 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กฯ 04 ธันวาคม 2560 175
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปี 2560-2561 04 ธันวาคม 2560 163
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ ประจำปี 2560-2561 04 ธันวาคม 2560 184
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 25 ตุลาคม 2560 238
ประกาศข้อปฏิบัติ สอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 25 ตุลาคม 2560 215
ให้เจ้าหน้าที่บันทึก file งานที่รับผิดชอบใน Google Drive 17 ตุลาคม 2560 211
การปิดรับสมัคร MEQ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561 02 ตุลาคม 2560 331
การสอบขั้นตอนที่ 3 (ความรู้ความสามารถด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก) 2560-2561 15 กันยายน 2560 356

หมวดหมู่รอง