แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อปฏิบัติการสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 28 มีนาคม 2562 66
ประกาศข้อปฏิบัติการสอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 มีนาคม 2562 67
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 19 มีนาคม 2562 42
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกฯ(OSCE) 13 มีนาคม 2562 65
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 05 มีนาคม 2562 121
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ Clinical Sciences รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 05 มีนาคม 2562 102
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด Basic Medical Sciences in Medicine 05 มีนาคม 2562 74
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงทะเบียนสอบ อัตนัยประยุกต์(MEQ) ศรว. ครั้งที่ 2 04 มีนาคม 2562 123
ข้อปฏิบัติการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว.ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 2 01 มีนาคม 2562 84
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์(MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 2 25 กุมภาพันธ์ 2562 154
การรับสมััครสอบ MEQ ครั้งที่ 2(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 157
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 07 กุมภาพันธ์ 2562 102
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ 07 กุมภาพันธ์ 2562 119
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 92
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ อัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว. ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 150
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 182
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 02 มกราคม 2562 204
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทวนสอบเพืี่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ MEQ ศรว.ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2561 200
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก นักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 21 ธันวาคม 2561 133
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 21 ธันวาคม 2561 137

หมวดหมู่รอง