แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทำงานวิจัย 21 มิถุนายน 2561 26
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 13 มิถุนายน 2561 38
ตำแหน่งว่างงาน 07 มิถุนายน 2561 37
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 พฤษภาคม 2561 67
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562(ศูนย์ รพ.เลิดสิน) 09 พฤษภาคม 2561 112
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 09 พฤษภาคม 2561 115
พิธีปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 เมษายน 2561 132
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ปี 2561-2562 25 เมษายน 2561 102
คู่มือนักศึกษาแพทย์ ภาคคลินิก ชั้นปี ๔ รุ่นที่ ๒๗ 24 เมษายน 2561 132
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 19 เมษายน 2561 104
ข้อปฏิบัติการสอบ CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ(Clinical Sciences)รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2560-2561 27 มีนาคม 2561 238
ข้อปฏิบัติการสอบ CEM 601 Comprehensive Examination หมวด Basic Medical Sciences in Medicine ประจำปีการศึกษา 2560-2561 27 มีนาคม 2561 220
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา2560-2561 12 มีนาคม 2561 244
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาลงทะเบียนสอบ หมวด OSCE รอบสอง 12 มีนาคม 2561 220
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสองประจำปีการศึกษา 2560-2561 12 มีนาคม 2561 233
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MCQ Clinical Sciences รอบแรก(เพิ่มเติม) 08 มีนาคม 2561 256
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด Basic Medical Sciences 08 มีนาคม 2561 230
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 249
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 296
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ MEQ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 303

หมวดหมู่รอง