แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 25 ตุลาคม 2560 89
ประกาศข้อปฏิบัติ สอบวิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2559-2560 25 ตุลาคม 2560 71
ให้เจ้าหน้าที่บันทึก file งานที่รับผิดชอบใน Google Drive 17 ตุลาคม 2560 65
การแต่งกายไว้ทุกข์ถวาย 04 ตุลาคม 2560 90
การปิดรับสมัคร MEQ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561 02 ตุลาคม 2560 140
การสอบขั้นตอนที่ 3 (ความรู้ความสามารถด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก) 2560-2561 15 กันยายน 2560 188
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกฯ 19 กรกฎาคม 2560 306
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) 17 กรกฎาคม 2560 328
Clinicopathological conference 11 กรกฎาคม 2560 361
รับสมัครสอบ MEQ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐- ๒๕๖๑ 05 กรกฎาคม 2560 608
เรื่อง กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 22 มิถุนายน 2560 467
แจ้งวันอนุมัติผลการสอบ MEQ และ Long case 15 มิถุนายน 2560 473
ประการเตือนภัย นักศึกษา โปรดระวัง...... 18 พฤษภาคม 2560 605
กำหนดการปฐมนิเทศ2560 01 พฤษภาคม 2560 755
Medical Student Guide 27 เมษายน 2560 821
ผลประกวดราคาจ้างออกแบบ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 03 เมษายน 2560 876
ประกาศการปฏิบัติในวันสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 28 มีนาคม 2560 908
ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE ประจำปีการศึกษา 2559-2560 22 มีนาคม 2560 918
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ วิชา Comprehensive Examination หมวด Basic Medical Sciences 10 มีนาคม 2560 1034
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ วิชา Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบสอง 10 มีนาคม 2560 920

หมวดหมู่รอง