แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ข้อปฏิบัติการสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ(Clinical Sciences)รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 12 ตุลาคม 2561 22
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 หมวด MCQ (Clinical Sciences) รอบสอง 11 ตุลาคม 2561 27
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (กลุ่มที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2561-2562 24 กันยายน 2561 73
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลเลิดสิน 12 กันยายน 2561 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2561-2562 12 กันยายน 2561 109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบComprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 11 กันยายน 2561 78
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อที่ 13-24) 10 กันยายน 2561 55
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561-2562 01 สิงหาคม 2561 115
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ(clinical sciences)รอบสองประจำปี 2560-2561 31 กรกฎาคม 2561 176
การฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561-2562 31 กรกฎาคม 2561 310
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6 (กลุ่มที่ 3) ปีการศึกษา 2561-2562 26 กรกฎาคม 2561 124
ข้อปฏิบัติในวันสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 26 มิถุนายน 2561 159
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2652 25 มิถุนายน 2561 164
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทำงานวิจัย 21 มิถุนายน 2561 164
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 13 มิถุนายน 2561 169
ตำแหน่งว่างงาน 07 มิถุนายน 2561 175
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 พฤษภาคม 2561 176
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562(ศูนย์ รพ.เลิดสิน) 09 พฤษภาคม 2561 241
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 09 พฤษภาคม 2561 245
พิธีปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 เมษายน 2561 248

หมวดหมู่รอง