แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การรับสมััครสอบ MEQ ครั้งที่ 2(เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 11 กุมภาพันธ์ 2562 71
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 07 กุมภาพันธ์ 2562 35
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2562 หมวด OSCE รอบสอง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีฯ 07 กุมภาพันธ์ 2562 47
กำหนดการสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561 -2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 27
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ อัตนัยประยุกต์ (MEQ) ศรว. ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 88
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)ศรว. ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 1 09 มกราคม 2562 104
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ OSCE ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 02 มกราคม 2562 144
รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทวนสอบเพืี่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ MEQ ศรว.ครั้งที่ 1 21 ธันวาคม 2561 133
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก นักศึกษาแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเลิดสิน 21 ธันวาคม 2561 86
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Clinical Sciences)รอบแรก ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 21 ธันวาคม 2561 93
ประกาศรับสมัครสอบ MEQ เพิ่มเติม 20 ธันวาคม 2561 137
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปี 2561-2562 หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) 18 ธันวาคม 2561 576
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ปี 2561-2562 11 ธันวาคม 2561 109
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบแรก ปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 118 คน 07 ธันวาคม 2561 144
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ปี 2561-2562 หมวด MEQ รอบสอง 03 ธันวาคม 2561 169
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ปี 2561-2562 หมวด OSCE รอบแรก 03 ธันวาคม 2561 129
ประกาศรับสมัครงาน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 21 พฤศจิกายน 2561 218
ประกาศการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 01 พฤศจิกายน 2561 158
ประกาศการสอบ OSCE นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2561-2562ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 01 พฤศจิกายน 2561 171
การรับสมัครสอบ MEQ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 30 ตุลาคม 2561 237

หมวดหมู่รอง