แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561-2562 01 สิงหาคม 2561 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ(clinical sciences)รอบสองประจำปี 2560-2561 31 กรกฎาคม 2561 58
การฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561-2562 31 กรกฎาคม 2561 117
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิก นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6 (กลุ่มที่ 3) ปีการศึกษา 2561-2562 26 กรกฎาคม 2561 33
ข้อปฏิบัติในวันสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 26 มิถุนายน 2561 82
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2561-2652 25 มิถุนายน 2561 89
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทำงานวิจัย 21 มิถุนายน 2561 80
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 13 มิถุนายน 2561 95
ตำแหน่งว่างงาน 07 มิถุนายน 2561 94
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 พฤษภาคม 2561 106
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562(ศูนย์ รพ.เลิดสิน) 09 พฤษภาคม 2561 163
ลงชื่อสมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 09 พฤษภาคม 2561 167
พิธีปฐมนิเทศและมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคคลินิก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 25 เมษายน 2561 175
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 5 ปี 2561-2562 25 เมษายน 2561 142
คู่มือนักศึกษาแพทย์ ภาคคลินิก ชั้นปี ๔ รุ่นที่ ๒๗ 24 เมษายน 2561 198
กำหนดการฝึกและประเมินทักษะทางคลินิกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 19 เมษายน 2561 159
ข้อปฏิบัติการสอบ CEM 601 Comprehensive Examination หมวด MCQ(Clinical Sciences)รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2560-2561 27 มีนาคม 2561 306
ข้อปฏิบัติการสอบ CEM 601 Comprehensive Examination หมวด Basic Medical Sciences in Medicine ประจำปีการศึกษา 2560-2561 27 มีนาคม 2561 292
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE รอบสอง ประจำปีการศึกษา2560-2561 12 มีนาคม 2561 312
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาลงทะเบียนสอบ หมวด OSCE รอบสอง 12 มีนาคม 2561 292

หมวดหมู่รอง