แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Clinical Sciences) 17 กรกฎาคม 2560 25
Clinicopathological conference 11 กรกฎาคม 2560 40
รับสมัครสอบ MEQ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐- ๒๕๖๑ 05 กรกฎาคม 2560 80
เรื่อง กำหนดการสอบ Comprehensive Examination ประจำปีการศึกษา 2560-2561 22 มิถุนายน 2560 165
แจ้งวันอนุมัติผลการสอบ MEQ และ Long case 15 มิถุนายน 2560 178
ประการเตือนภัย นักศึกษา โปรดระวัง...... 18 พฤษภาคม 2560 331
กำหนดการปฐมนิเทศ2560 01 พฤษภาคม 2560 465
Medical Student Guide 27 เมษายน 2560 536
ผลประกวดราคาจ้างออกแบบ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 03 เมษายน 2560 604
ประกาศการปฏิบัติในวันสอบ วิชา CEM 601 Comprehensive Examination วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 28 มีนาคม 2560 613
ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบ Comprehensive Examination หมวด OSCE ประจำปีการศึกษา 2559-2560 22 มีนาคม 2560 639
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ วิชา Comprehensive Examination หมวด Basic Medical Sciences 10 มีนาคม 2560 762
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบ วิชา Comprehensive Examination หมวด MEQ รอบสอง 10 มีนาคม 2560 677
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Comprehensive Examination หมวด Basic Medical Sciences 08 มีนาคม 2560 704
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมวด OSCE รอบสอง 06 มีนาคม 2560 726
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หมวด MEQ รอบสอง 06 มีนาคม 2560 676
การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบ หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) 23 กุมภาพันธ์ 2560 751
เปลี่ยนแปลง กำหนดการสอบ Comprehensive Examination หมวด MCQ (Basic Medical Sciences) 22 กุมภาพันธ์ 2560 746
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 14 กุมภาพันธ์ 2560 780
การปิดรับสมัครสอบ MEQ ครั้งที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 08 กุมภาพันธ์ 2560 798