วิสัยทัศน์

 

Logo-1
        เป็นสถาบันผลิตแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

        และมีคุณภาพในระดับนานาชาติ