โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
Link : http://www.skh.moph.go.th/


รพ สระแกว

          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชดำเนินเสด็จวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2520 ซึ่งในวันดังกล่าวได้มีประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันทูลเกล้าถวายเงิน สมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นเงิน จำนวน 447,829.75 บาท และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2521 รวมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง (หลังที่ 2) ซึ่งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 1,321,836.25 บาท


ที่อยู่
283 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0-3-724-3018 ถึง 20
โทรสาร  : 0-3-724-2531
ฐานะ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด3